A nyugati világban, amikor meghalljuk a sámánizmus szót, sokan úgy gondolják, hogy egy sötét ruhában táncoló, törzsi személy valamiféle titokzatos rituáléban vesz részt, dobolással és énekléssel. De a ruha és a rituálék mögött egy nő vagy egy férfi van, aki valódi képeségekkel rendelkezik.

A sámáni hagyományokkal való foglalkozás nem a kulturális elkötelezettségről szól, benne van minden őslakos nép szellemisége. Mindannyian bennszülött ősöktől származunk, ha elég messzire megyünk vissza mindannyiunknak kapcsolata van a sámánokkal és a sámánizmussal. A sámánizmus szellemi és vallási hagyományaink ősi előfutára.

Sámánok még mindig léteznek valamilyen formában beleértve a saját modernizált, nyugati világunkat is.

sámánizmus A valódi sámán abból ismerhető fel, hogy képes a tudatosságát a „látóállapot” elérésére fókuszálni, kilépve a mindennapi fizikai valóságból és a rejtett, belső világok felé irányítja a figyelmét. Ez a képesség, a sámánutazás, a meditáció ősi formája. A sámánutazásban  önmagunkat csendesítjük el, szándékainkat a belső világokra összpontosítjuk, és figyelünk. A sámán gyakorlata tehát a szándékkal kezdődik, és bízik abban, hogy a többi csak úgy megtörténik.

Az első dolog, amit a sámán képességei által felfedez az, hogy belső világokat olyan transzpersonális (túl a személyes erőkön) erők lakják, amelyeket a hagyományos népek szellemeknek neveznek. A természet szellemei, az elemek szellemei, őseink szellemei, a halottak szellemei, valamint a magasabb szellemi erők, akik közül sokan segítenek az emberiségnek tanítóként és útmutatóként. A képzeletbeli barátok, akiket a legtöbben látnak gyermekkorukban, valószínűleg egy vagy több ilyen kategóriába tartoztak.

Az a képesség, hogy a sámán kapcsolatba tud lépni a rejtett dolgok belső világaival és az ott élő lényekkel, a sámánt minden más vallási gyakorlótól megkülönbözteti. A szellemekkel való kapcsolata révén a sámán különböző dolgokra képes, kezdetben a maga nevében, majd egyre inkább mások nevében.

A sámánok segítő szellemeik támogatásával képesek arra, hogy visszaállítsák az energiát azoknak, akik életük tapasztalatai által drámai módon csökkentették energiaszintjüket.

 

Jövőbelátás

A sámán képes a belső világok információinak elérésére, ezáltal útmutatással szolgálhattak a jövőre nézve. A sámán befelé figyel, elcsendesedik, általában csörgőt vagy dobot használ a kibővített tudatállapot eléréséhez, amelyben először csatlakozik a saját segítő szellemeihez, majd ott felteszi a kérdéseket. Aztán egyszerűen csak hallgat és figyel. A válaszok verbálisan vagy szimbolikusan jelennek meg, néha nagyon rejtélyes módon. Az ilyen módon történő információhoz való hozzáférés nem nehéz, ha megtanulod a sámánizmus művészetét. Rendszeres gyakorlása kell hozzá, és  bizalom.

 

Pszichopomposz (halottak lelkének átvezetése a túlvilágra)

Néhány sámán az elhunyt lelkeket irányítja arra a helyre, ahol be kell lépniük a túlvilágba. A sámán nyomon követheti a közelmúltban elhunyt személy lelkét, kapcsolatba léphet vele, és irányíthatja a lelket, hogy segítséget nyújtson a túlvilágra való utazásban.

 

Időjárás

Néhány sámán képes az időjárás befolyásolására. Ez kétségtelenül nagyon ősi gyakorlat, amelyet idővel fejlesztettek és finomítottak. A sámán érzékeli önmagát a meditációban azon a helyen, ahol éppen a szertartást végzi, és „emlékezni kell az esőre”. Éreznie kell, ahogy feltámad a szél, az első esőcseppek érzetét a bőrén, hallania kell az eső hangját, érezni az erejét. Végül a zuhogó eső közepén kellett megtapasztalnunk önmagunkat, hálát adva az éltető vízért.

A transzperszonális erők, amelyeket szellemeknek nevezünk, a sámánnal együtt részt vesznek az eső megteremtésében. Amikor a teremtés szándéka együttérzésből és szeretetből fakad, a szertartás pedig mély tisztelettel és alázattal van átszőve, a sámán képes a „csodára”.

 

Vadászat

sámánizmus Hagyományosan a sámánok a közösségeiket szolgálták. Kapcsolatot teremtettek az emberi világ és a természet világa között, hiszen az emberek jóléte a természettől függött. A szikla- és barlangrajzok megőrizték a képeket, melyek feltárják a sámán kapcsolatát azoknak az állatoknak a szellemével, amelyekre a nép vadászott – szellemek, akikkel a sámánnak jó kapcsolatot kellett fenntartania. Ha a sámán nem tudta megtartani az egyensúlyt, akkor az emberek éheztek.

Képzeld el, hogy egy amerikai indiánnak több száz évvel ezelőtt milyen kétségbeesetten szüksége volt a sámánizmusra. Képzeld el, hogy a tél nehéz volt. A tavalyi kukoricából készült kenyeret fogyasztották. Az emberek éheztek. A férfiaknak vadászni kell, így visszavonulnak a földbe épített közösségi szent helyiségbe. Itt az ideje a szertartásnak, és a sámán ezeket a szertartásokat vezette. A vadászat a sikeres kimeneteléhez szükséges volt a szellemek segítsége és támogatása.

A sámán utazott a szellemek világba, hogy kapcsolatba kerüljön a vadászatot segítő szellemekkel, és elmondja nekik, miért is szükséges a vadászat: „Az emberek éheznek. A gyerekek sírnak. A népnek, szüksége van segítségre a vadászathoz. Amikor megöljük a szarvasokat, elengedjük a lelküket a testükből. Meghívjuk a lelküket, hogy jöjjenek vissza velünk és a húsuk evésénél megünnepeljük lelküket és szellemünket.” Ezt a szertartást a természethez közeli őslakosok a mai napig elvégzik.

Ma a nyugati világban a legtöbben szupermarketben vásárolják meg az ételünket, de még mindig használhatunk vadászati szertartást.  Amikor elkészítem az ételeinket, mindig megállok, hogy elismerjem a hús, a zöldség vagy a gyümölcs forrását, és hálát adok érte.

 

Sámángyógyítás

A sámángyógyításnak fizikai, szellemi, érzelmi és szellemi szintjei lehetnek. A sámánok feladata az ember lelkének helyreállítása. Ezt a gyógyító módszert lélekvisszahívásnak nevezik. A lélekvesztés akkor következik be, amikor a lélek komplex részei elkülönülnek egymástól, gyakran súlyos trauma miatt. A bennszülöttek szemszögéből ez az elkülönülés a betegség és a korai halál klasszikus okai közé tartozik.

A sámánok szellemi segítőik kíséretében képesek utazni a lelkek világába, hogy helyreállítsák az elválasztott lélek részeit, és segítségükkel visszaadják őket eredeti tulajdonosaiknak, helyreállítva és megújítva az ember lelkének mátrixát. A sámánok a lelki világokban végzik a fő munkájukat mély transzállapotban. A sámánok olyan „gyógyszerek”, akik tudják, hogy minden betegségnek szellemi aspektusa van.

A sámán csökkentheti a betegség szellemi vonatkozásait, vagy akár meg is szüntetheti, melynek következtében a betegség fizikai formája is megszűnik. A hiteles sámán szellemekkel végzett munkája nem ugyanaz, mint az energiagyógyászat, bár energiát is magában foglal. A sámánok saját testüket és elméjüket használják, hogy hidakat hozzanak létre a fizikai világ és a szellemek transzperszonális világai között. Amikor a híd létrejön, az lehetővé teszi a gyógyító és harmonizáló energiák átáramlását a hídon és a fizikai világunkba.

 

A sámán technológia

Holics-Mester MariannaA keleti sámánok munkája a belső elválasztású mirigyekhez (pl.: tobozmirigy, pajzsmirigy, csecsemőmirigy, stb.), az agyhoz és a szívhez kapcsolódik, amelyek viszont a csakrákként ismert sűrű energiakoncentrációval vannak kapcsolatban. Amikor ezek a fizikai és energetikai központok aktiválódnak, a köztük lévő kapcsolat drámai módon befolyásolhatja a testet és az agyat, amelyek a sámánizmus következtében feltűnő változásokon mennek keresztül.

Ismeretes, hogy az őslakos társadalmakban dolgozók kifejlesztették a tudatosság megváltoztatására szolgáló technikákat. Általánosan ismert, hogy a monoton dobolás és csörgés intenzív fizikai ingerlése hatékony technika a tudatosság megváltoztatására. A legtöbb nyugati ember hajlamos arra, hogy a megváltozott tudatállapotú élmények egész kérdését titokzatosnak, paranormálisnak vagy akár kórosnak tekintse. Néhányan a tudatlanságban még mindig félnek és elutasítják a „kibővített” tudatosság létezését és a sámánok segítségét. 

 

A modern sámán útja

A sámánizmus tanításait nagyrészt elveszettük a kereszténység kegyetlen elnyomása miatt a középkorban. A modern sámánizmus nevezhetnénk akár nyugati sámánizmusnak is, de nem az elnevezés a lényeg. A sámánizmus nem vallás, és nem ütközik semmilyen vallási hagyománnyal. A sámánizmus egy módszer az emberiség és a teremtés közötti kapcsolatok feltárására. 

Amikor ezt a módszert alázattal, tisztelettel és önfegyelemmel gyakorolják, a sámánizmus életformává válhat, amely gazdagíthatja mindennapi tapasztalatainkat, valamint hozzájárulhat az emberiség tudatosságának emeléséhez és bővítéséhez. A valódi sámánok tisztában vannak azzal, hogy az erejük, amelyhez hozzájutnak – például a hatalom, amely lehetővé teszi számukra, hogy megkönnyítsék gyógyulást – az univerzum ereje. Ez az energia kölcsönösségen és a velük együtt dolgozó szellemeken keresztül áramoltatható.