Az elképzelés, hogy minden összeköttetésben áll, egy nagyon régi elképzelés, még a tudományban is. Az 1800-as években volt egy meggyőződés, miszerint van egy láthatatlan energiaháló, ami mindent összeköt. A tudósok nagyon kemény vitákat folytattak, hogy valóban létezik-e ez az energiamező, az isteni mátrix, vagy nem.

A kísérletek, melyeket leírtam nektek a A DNS hatással van a fizikai világra című korábbi cikkemben bizonyították, hogy az emberi DNS-nek közvetlen hatása van a fizikai világunkra. Bebizonyították, hogy az emberi érzelem megváltoztatja a DNS-t, ami megváltoztatja a fizikai világunkat. Ez azért történik meg, mert van egy mező, ami mindent összeköt. A kísérletek arra utalnak, hogy az isteni mátrix az a csatorna, ami szállítja a belső élményeinket a külső világba.

  Volt egy nagyon híres kísérlet, amelyben megpróbálták meghatározni, hogy ez a mező valóban létezik-e? 1887-ben megtörtént ez a kísérlet, melynek célja az volt, hogy véget vessen a vitának. De a mező létezését akkor még nem tudták bizonyítani.

100 évvel később, 1986-ban az Egyesült Államok légi ereje megismételte ezt a kísérletet és nyilvánosságra hozták az eredményeket egy tudományos magazinban a Nature-ben. Megismételték a kísérletet sokkal jobb berendezésekkel, a lényeg, hogy bebizonyították, a mező létezik. Pontosan úgy lehetett kimérni, mint ahogy 1887-ben próbálták, egyszerűen akkor még nem volt meg a megfelelő berendezésük, hogy a mező létezését bizonyítani tudják.

Miért nem tudunk mi erről? Ez minden jelentős magazin és újság címlapján kellett volna, szerepeljen. Vezető hírként kellett volna, hogy ott legyen a híradókban, TV műsorokban. Ez nagy változás a tudósok számára, a tankönyvek mind azt állítják, hogy nincs ott a mező, teljes karriereket arra alapoztak, hogy nincs ott az a mező. De a mező, az isteni mátrix itt van, mit csináljunk vele?

Edgar Mitchell, hajdani Apollo űrhajósnak volt egy felismerése. Mikor a Hold sötét oldalán volt, teljesen elszigetelve minden kommunikációtól a Földdel kapcsolatban egészen addig, amíg az űrhajójuk elő nem jött a Hold sötét oldala mögül. Azok az asztronauták csak remélni tudták, hogy a NASA minden mérnöke nagyon jó munkát végzett az űrhajójukon, hogy onnan a másik oldalról elő tudjanak jönni.

Amikor ez megtörtént, akkor Edgar Mitchell ránézett a mi ici-pici kék bolygónkra, ahogy ott függeszkedett a tér sötétségében. Valami megváltozott benne, másképp érezte magát az életével, a világával kapcsolatban. Mióta visszajött az életét annak szentelte, hogy a tudatosságot tanulmányozza, és alapított egy szervezetet, az Ismeret-elméleti tudományok intézményét. Ennek az intézménynek egyik feladata, hogy megértse azt a mezőt, ami mindent összeköt. Edgar Mitchell a természet elméjének hívja.

Chandra-csillagvizsgáló-isteni mátrix

Chandra-csillagvizsgáló-képe

Stephen Hawking „a fizikus Isten elméjének” hívta. Ennek a felfedezésnek sok nevet adtak, „kvantum hologram” vagy egyszerűen csak „energiamező”. Most isteni mátrixnak hívjuk, de ezek az elnevezések mind ugyanazt jelentik. Az isteni mátrixot eddig senki nem láthatta a tudósok közül 1999-ig.

A  NASA épített egy Chandra nevezetű műholdat és kiküldte az űrbe azzal a céllal, hogy megmérjen olyan mezőket, melyeket a saját szemünkkel nem láthatunk. A Chandra olyan információkat küldött vissza, amit számítógépeken modelleztek. Ez az információ arról árulkodik, hogy amiről azt hittük, hogy üres világűr, az nem üres.

Az a fényes folt, amit ott középen látunk az a mi világegyetemünknek a közepe. Ezek azok az energia minták, melyeket szabad szemmel nem láthatunk, de a szenzorok érzékelték az űrben. Ezek az energiaszálak mindent összekötnek, nincs üres tér a világegyetemben.

Ezek az agyban lévő energia szálak, ideghálózatok. Nagyon hasonlítanak az isteni mátrix szálaihoz a világegyetemben. „Ami fent, az lent!” Az isteni mátrixnak több funkciója van annál, mint hogy mindent összeköt. Ez a mező a tartálya az egész világegyetemnek, egy híd a belső és külső világunk között. Ezért van az, hogy a te gondolataidnak, érzéseidnek, érzelmeidnek, hitvilágodnak hatásai vannak a külső világunkra.

Ez a mező egy tükör, tükrözi a körülöttünk lévő világban azt, amit a bennünk lévő világban teremtünk. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzétek a videót a rákos daganat gyógyításáról, mert azt mindenki képes látni, hogy a daganat eltűnk, pedig fizikailag senki nem ért hozzá. Láthatjátok, hogy a fizikai világ megváltozott egy nem fizikai dolog hatására, a terapeuták hitének hatására.

az-agyban-lévő-energiaszálak-isteni mátrix

Az agyban lévő energiaszálak

Meg kell értenünk, hogy az isteni mátrix hogy működik és meg kell tanulnunk beszélni a nyelvet, amit ez az energiamező, az isteni mátrix használ.

Visszatérnek ismét A DNS hatással van a fizikai világra című korábbi cikkben leírt kísérletre két fotonról, amiket 20 km-re helyeztek el egymástól. Amikor az egyik fotonnal történt valami, a másik úgy viselkedett, mintha vele is ugyanaz történne. A kérdés az, hogy Miért?

A részecskékről azt állítjuk, hogy össze vannak fonódva, és azt is állítjuk, hogy egy olyan mezőben vannak, ami holografikus. De mi az a hologram?

Erre tökéletes példa a holografikus könyvjelző, ez egy fóliacsík, amin van egy kép. Ha a fény felé fordítod, akkor életre kel a kép, ezt hívják hologramnak. A hologramban a mintázat minden töredéke tartalmazza, visszatükrözi az egész mintázatot. Ez nagyon fontos, ha azt mondjuk, hogy te és én holografikusak vagyunk.

Az egész világegyetem bennünk él, a tested minden egyes sejtjében. Ha minden egyes töredék tartalmazza az egész képet, akkor mi történik, ha az egyik töredékben a mintázat egy részében változtatunk? Ha az egyik töredéken változtatsz, akkor mindenhol látod a változást.

 

 

Te és én nagyon gyorsan változásokat hozhatunk ebben a világban, ha értjük a nyelvet. Mert mi holografikusak vagyunk, a világegyetem mintázatai vagyunk. Ha azzal a nyelvvel, amit az isteni mátrix értelmez, a mi szívünkben a békét választjuk, akkor a békének meg kell történnie! Ha a testünkben a gyógyulást választjuk, ha az életünkben az örömöt választjuk, ha a barátaink iránti együttérzést választjuk. Amikor ezt a választást meghozzuk a szívünk nyelvével, nem az elménk nyelvével, akkor annak meg kell történnie!

A tudósok azt találták, hogy amikor az egyik fotont megzavarták, akkor a másik foton is úgy viselkedett, mintha vele is megtörtént volna ugyanez. Hogyan került az információ egyik fotontól a másikig ennyire gyorsan? A hagyományos bölcsesség szerint valahogyan ez a foton információt közvetít, mint a rádióhullám vagy az elektromosság. De az információ túl gyorsan utazik, gyorsabban utazik a fény sebességénél, de a fizikai törvények szerint ez nem történhet meg. Hogyan került az információ az egyik fotontól a másikhoz?

Az információnak nem kellett utaznia. Nem utazik egyik helyről a másikra, mert már ott van. Az információ már ott van, mert része a hologramnak, mert a két foton összeköttetésben áll a hologramban.

Ezért van az, hogy a te imáid nagyon fontosak, ezért van az, hogy az imádat elküldheted egy szerettednek, bármilyen messze is van. Nem kell megvárnod, amíg az imád oda érkezik, mert az ima már ott van. Te teremted az imát a szívedben és az ima már ott van! Megteremted az érzést éppen úgy, ahogy a három terapeuta a gyógyszermentes kórházban, mikor meggyógyították a rákos beteget. Létrehozták az érzést, mintha a beteg már meg lenne gyógyítva. A szívükben a már megtörtént gyógyulás iránti hála, a nagyra értékelés érzését érezték. Annak sehova nem kellett elutaznia, már ott volt. A gyógyulás az már a szívükben megtörtént és a fizikai valóság visszatükrözte azt a gyógyulást.

Nagyon kevés ember képes arra, hogy nagyon gyors változást tudjon létrehozni ebben a világban. Ezért olyan fontos megértenünk azt a nyelvet, amit a mező felismer. Ez egy hologram, a hologramban nincs itt és ott, mert már mindenhol ott van. Minden, mindenhol egyszerre történik. Az ősi hagyományok leírják ezt a tapasztalatot és ezt hívják nagy spirituális rejtélynek.

Az ősi hagyományok azt állítják, hogy amit te és én csinálunk az életünkben, az elindít egy folyamatot a testünkön belül és ez a folyamat a teremtő erőkkel kölcsönhatásban van, és hatással van a mi fizikai világunkra. Ha nem értjük ezt a rejtélyt, miközben megtörténik, akkor azt mondjuk, hogy ez egy csoda. Ha megértjük, akkor nincs csoda, akkor már technológia!

 

Mit állítanak a tudósok a kísérletekben?

Szív alapú érzés, érzelem megváltoztatja a testünk DNS-ét , amikor a DNS megváltozik akkor kvantumhatást hoz létre, ami megváltoztatja a fizikai világunkat.

Ugyanezt állítja a tudomány is, mint a spiritualitás, csak más szavakkal.

Tehát mi részt veszünk a világ teremtésében, alakulásában és ezzel együtt jár a felelősség, hogy megértsük az isteni mátrix nyelvét. Nem arról van szó, hogy mi irányítjuk a világunkat, nem arról, hogy manipuláljuk a világunkat, nem arról, hogy mi rákényszerítjük az akaratunkat a világunkra. Mi részt veszünk, osztozunk a valóságunk kialakulásában, és mindez a hitünk hatalmán keresztül történik.

 

Készült Gregg Braden előadásai alapján