A totemállat megtalálásával az ember önmagá­ról és az alapesetben nem látható világról szerezhet ismeretet. Nem szükséges hinni abban, hogy a totemállatok intelligens lények, a háttérben azonban olyan erők állnak, melyek irányítják a természet minden megnyilvánulását.

Amikor figyelmet szentelünk a totemnek, és elismeréssel adózunk neki, valójában a mögötte rejlő erők előtt hajtunk fejet. Kapcsolatba lépünk ezekkel az erőkkel, és alkalmazkodunk hozzájuk. Segítségükkel világosabban megérthetjük saját életviszonyainkat. A totemállat az életét át­ható felsőbb energiák manifesztálása szimbolikus formában.

A totemállat a spirituális világból származó erő szimbóluma, amely közelebb hozza az ember számára a termé­szetfeletti birodalmát. Totemállatunk viselkedése és tulajdonságai sokat el­árulnák saját belső erőinkről és képességeinkről. Ha alaposan megismerjük to­temünket és megtanulunk azonosulni vele, bármikor képesek leszünk annak energiáját tudatosan megidézni és használni.

A modern civilizáció racionalizmusa felől közelítve ezek a rítusok primitívnek, sőt talán nevetségesnek tűnhetnek, valójában ma is ugyanolyan hatékonyak, mint azelőtt, sőt az őket irányító fizikai és szellemi törvényszerűségek szintén működnek.

Az egyes kultúrák különféleképpen, a maguk sajátos módján fogalmazták meg ezeket a törvényeket. Az ókorból származó hermeneutikai törvény, amely szerint „Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van”. Ez az alapelv azt mondja ki, hogy minden dolog kapcsolatban áll egymással. Nem választhatjuk szét a fizikait és a szellemit, sem a láthatót es a láthatatlant.

„Ennek a törvénynek a segítségével megoldható a titokzatos paradoxonok sokasága, és felfedhető a Természet rejtett titka.” Az ókori hermeneuták azt tartották, hogy ez az alapelv az egyik legjelentősebb elméleti segédeszköz, amely által az ember átláthat azokon az akadályokon, amelyek egyébként eltakarják előle az ismeretlent…. Ez a törvény teszi lehetővé, hogy az ember értelme révén az ismertből az ismeretlenre következtessen.”

Mindez magyarázatul szolgál arra, hogy a totemek tanulmányozá­sa miért elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy a spirituális hogyan jele­nik meg a mindennapi életben. Totemmé léphet elő bármely természeti tárgy, növény vagy állat, amelynek fizikai valójához és energiájához egész életünkön át erős kötődést érzünk.

Egy konkrét személy totemállatának megtalálásához első lépésként meg kell vizsgálni azokat az állatokat, amelyek iránt az illető legerősebben érdeklődik, és meg kell keresni, hogy élete mely szakaszából ered ez az érdeklődés.

Az alábbi teszt segítségével megtalálhatod  a totemál­lataidat.

1. Melyik állat volt mindig is lenyűgöző hatással rád? Általában ahhoz vonzódunk, ami összhangban van velünk. Azoknak az állatoknak, amelyek elbűvölnek, tanítani valójuk van számunkra.

2. Ha állatkertben jársz, melyik állatot szeretnéd leginkább látni? A gyermekkori választás különösen fontos, mert a gyerekekben még jóval több a természetes nyitottság, és így sokkal könnyebben felismerik a számukra fontos állatokat.

3. Amikor a természetben jársz, mely állato(ka)t látod leggyakrabban? Szoktál állatokkal találkozni az erdőn,mezőn vagy folyóparton? Azoknak az állatoknak, amelyekkel találkozunk akár a városi környezet­ben, akár a természetben, jelentősége van számunkra.

4. A világ összes állata közül jelenleg melyikhez vonzódsz a legjobban? Az állatok iránti érdeklődésünk ugyanis változik. Közülük egy-kettő egész életre szól, ám mások csak akkor vál­nak számunkra fontossá, amikor éppen valami lényegeset vagy speciálisat akarnak nekünk tanítani.

5. Melyik állattól félsz a legjobban? Gyakran attól félünk, amivel még nem tu­dunk megbirkózni. Ha majd képesek leszünk rá, az erővel és hatalommal tölt el bennünket. Egyes sámánok szerint félelmeink állatalak­ban jelennek meg, és ezek az állatok csak akkor szűnnek meg ellenségeink lenni és állítják szolgálatunkba energiájukat, ha félelem nél­kül szembe tudtunk velük – vagyis félelmeinkkel – nézni.

6. Előfordult-e valaha veled, hogy egy állat megharapott vagy megtámadott? Ha egy sámánra rátámadt valamilyen állat, az a sá­mán totemszelleme volt, amely a támadással azt ellenőrizte, hogy a sámán képes-e élni a neki adott erővel.

4. Szoktál állatokkal álmodni, illetve van állattal kapcsolatos feledhetet­len álmod? Különös jelentőséggel bír, ha az álom visszatérő, vagy legalábbis a benne szereplő állat több álomban is megjelenik. A gyerekek gyakran álmodnak állatokkal. Ezeknek az állatoknak jelentőséget kell tulajdonítani, mert gyakran a gyerek totemszellemére utalnak.

Természetesen, ha biztosra akarsz menni, akkor egy erőállat meditáció a legalkalmasabb hogy megtaláld a totemállataidat!