A bölény az állhatatosság, higgadtság és bőség képviselője.

Ha a bölény-medicina eléri az életünket, akkor arra vagyunk hivatottak, hogy tanítókká, vezetőkké váljunk, egy közösség fenntartói, egy terv, egy út gazdái legyünk, valamit hozzunk létre, valamit hordozzunk, őrizzünk, és valamiről gondoskodjunk. A bölényasszony a szövetségesünk, aki arra szólít fel bennünket, hogy látogassuk meg, hogy beavathasson azokba a szellemi törvényszerűségekbe, amelyekből az anyag formálódik. Megmutatja, hogyan kerülhetünk kapcsolatba a nagy szellemmel, hogyan fogadjuk őt be, és hogyan mutathatjuk meg tudásunkat a világnak.

Felkészít az ínséges időkre, a gondokra, hogy biztosíthassuk túlélésünket és megvédhessük magunkat. Megtanít arra, hogyan változtassuk át a hiányt bőséggé, a hitetlenséget hitté, a tudatlanságot tudássá, a méltatlanságot méltósággá, az elméletet gyakorlattá. Erőt, állhatatosságot, kitartást és megrendíthetetlen belső forrásba vetett hitet kölcsönöz. A bölényasszony rituálékra tanít, és megmutatja a hiányból a gyógyuláshoz és a békéhez vezető utat. A bőség védelmezőjeként bevezet a szent törvényekbe.

Szakítsunk időt a bölényasszony szellemével való találkozóra, hallgassuk meg öt, és kövessük a tanácsát. Segítségünkre lesz abban, hogy mindenki örömére és hasznára rátaláljunk belső forrásunkra, megtisztítsuk vizünket, termékennyé varázsoljuk völgyünket. Kitartással, állhatatossággal és a szívünkben békével ajándékoz meg bennünket. Nagyszerű spirituális vezetőre, tanítóra és tanácsadóra lelünk személyében: Adj, és megadatik neked is! Ne legyenek külső elvárásaink, belülről fogadjuk, és kövessük a szív útját.

Ha hiányérzetünk támad, akkor ne követeljünk semmit másoktól, keressük meg inkább belső forrásunkat, amíg újra meg nem érezzük a bőséget. Tápláljunk másokat oly módon, hogy a szükséges ideig hagyjuk hatni magunkon keresztül a forrást. Mindaz, amit kibocsátunk, ezerszeresen tér vissza hozzánk. Adjunk hálát a nagy szellemnek azért a gazdagságért és bőségért, amelyet nap mint nap felfed előttünk. Egy kedves szó, egy szeretetteljes gesztus, egy segítő cselekedet az embert egy szempillantás alatt meg tudja változtatni, és képes visszavezetni őt a forráshoz.

Pozitív oldalát tekintve a bölény a szabad akaratra emlékeztet bennünket, amely bevethető a közösségért és a túlélésért, és azért, hogy a megfelelő ösvényre bukkanjunk az életben. Az erejét békésen használja, összhangban a természettel. Tisztában van azzal, amit tud, amit képes felszabadítani, ismeri az erejét. Hordozza a nagy’ titkot. Aki a bölényt követi, termékeny völgyekre, a teremtés boldogságára és gazdagságra találhat. Ismeri a közösséghez vezető utat, amelyben az emberek kölcsönösen támogatják egymást, és gondoskodnak a közösség tagjairól, ahol mindenkinek megvan a helye és a feladata, és ahova a bölény gazdagságot és bőséget hoz. A bölény az örök vadászmezőre vezet, és a bensőnkben rejlő békéhez irányít bennünket.

Negatív oldalát tekintve a bölény makacsságot, támadást, nehéz felfogást, butaságot, szűklátókörűséget, flegmaságot, rugalmatlanságot, csordaszellemet, türelmetlenséget, fukarságot, mohóságot, céltalanságot, adakozás nélküli harácsolást, energiapazarlást, mindenféle durva, közvetlen, váratlan, indokolatlan, érthetetlen támadásnál bizonyos fokú védtelenséget és sérülékenységet jelenthet. Témái a bármilyen formában megjelenő hiánytól való félelem; félelem attól, hogy a lehetőségek teljes tárháza nem áll rendelkezésünkre, hogy az erőforrásaink kimerülnek, szigorú dogmák, mint például: „Az embernek keményen kell dolgozni ahhoz, hogy az életben elérjen valamit.

Kövei: lápisz lazuli, mohaachát, jáde; színei: zöld, arany, ibolyakék, fehér; elemei: különösen a víz és a föld, de a többi elem is. Álomfejtés: Ha a bölény megjelenik, akkor elvezet bennünket a bőséghez, ha eltűnik, akkor utalhat erőveszteségre és a nagy szellemmel való kapcsolat elvesztésére.

Forrás: Jeanne Ruland-Az ​állatok ereje végigkíséri életünket