Az információs gyógyítás sikerének alapja az, hogy higgyünk az alkalmazott módszerben, és hogy valamilyen módon elfogadásban legyünk és pozitívak maradjunk.

Jelenleg az a modell él a köztudatban, amely a testet egy gépnek képzeli el. E modell szerint a test egy jól működő gépezet, amelynek két motorja van: a szív és az agy, és az egészet a DNS, mint központ vezérli. Úgy tudjuk, hogy a testben zajló folyamatok a test bizonyos részeihez vannak rendelve. Ezzel az elképzeléssel az a baj, hogy a teljes koncepció téves. A hagyományos értelemben véve nincs központi agy, az leginkább egy információ átalakítóhoz hasonlít, amely az információt felfogja és továbbítja, de semmiképp nem az információ tárolója.

Manapság kezdjük felismerni, hogy az elme egy olyan energiamezőt hoz létre, melyet az agyhoz kapcsolt enkefalográffal* meg tudunk mérni. Amikor agyi tevékenységet folytatunk, valójában mezőket sugárzunk szét. A modern orvoslás szerint a létező irányító rendszer enzimekből és hormonokból áll, nem pedig tudatból, érzelmekből és testmezőből. Minden, ami vezérli az embert csak enzimek és hormonok sokasága.

 

A hit és a szándék jelentősége az információs gyógyításban

Elme, szándék, hit, befolyásolhatják ezek a tényezők a gyógyulást?

Ha úgy gondolod, hogy a betegséged gyógyíthatatlan, ha elhiszed, akkor igazad is lesz. De ha úgy gondolod, hogy a problémád gyógyítható, akkor szintén igazad lesz. Mindez a szándékodon is múlik.

A szándéknak akkor van jelentősége, ha belegondolunk, hogy felfogásunk befolyásolják az immun- és endokrin rendszert. Ma már tudjuk, hogy ez így van. Tudjuk, hogy azoknak az embereknek, akiket rengeteg stressz ér, az immunrendszere legyengül, és kevésbé működik. Laboratóriumi körülmények között fedezték fel, hogy a szándéknak fizikai hatásai vannak. Ha azt a hittel teli szándékot fejezem ki, hogy jobban vagyok, az olyan, mintha azt üzenném a testemnek, hogy javítsa meg magát. A gondolat valódi, fizikai energia, amely információt küld a testnek.

Gondolataink hozzák létre a testünket, pillanatról-pillanatra. Amikor negatívan gondolkodunk negatív vegyületek áradnak szét a testünkben és ez eldönti azt, hogy sejtjeink miként viselkednek, és hogyan hasznosítják a táplálékot.

A legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy teljes felelősséget vállalunk az egészségünkért. Ne gondoljuk azt, hogy valahonnan kívülről jön, vagy valaki más adhatja nekünk. A teljes felelősségválasztás azzal kezdődik, hogy mi válogatjuk meg saját gondolatainkat, azzal, hogy „jó” tudatállapotba kerülünk. Olyanba, amely leginkább kedvez a gyógyulásnak.

információs gyógyítás

A placebo hatás az információs gyógyításban

A hagyományos nyugati orvoslás a placebónak egy sor spontán, csodálatos gyógyulást tulajdonít. A placebo hatás az a tény, hogy egy ember hite felül tudja írni saját biológiáját. Ez annyira fontos felfedezés, hogy a tudomány kezdi felismerni, hogy a gyógyulások 1/3-nak beleértve a gyógyszereket, műtéteket és más kezeléseket, semmi köze nincs magához az eljáráshoz, csupán a placebo hatáshoz. Ha valaki hiszi, hogy az eljárás meg tudja gyógyítani, akkor meggyógyul, akkor is, ha csak cukorkát kapott.  Tehát, ha a szándékunkkal azt fejezzük ki, hogy meggyógyulunk, akkor ezt az információt a test megérti és alkalmazza, meggyógyítja önmagát.

 

Példa az információs gyógyítás hatékonyságára

Íme, egy rendkívüli példa az információs gyógyítás hatékonyságára, amelyet gondolati mező terápiának neveznek. Ez egy olyan energiapszichológia, mely feltehetőleg megváltoztatja és „meggyógyítja” a körülöttünk lévő negatív gondolatokat.

Az elmélet szerint a negatív gondolatok úgy vesznek körül minket, mint egy pókháló és ez által hatnak a testünkre. A terápiát először Koszovóban alkalmazták a Jugoszláv háború túlélőinél. Ezek olyan családok voltak, akiket komoly trauma ért, mivel a politikai és etnikai tisztogatások miatt a család felét kiirtották csupán azért, hogy demoralizálják a túlélőket. Kiválasztottak egy csoport poszttraumás stressz szindrómában szenvedő embert, akiknek éveken át tartó terápiás beszélgetésre, gyógyszeres kezelésre, és hasonló más, hagyományos terápiára lett volna szüksége.

Majd gondolati mező terápiában részesítették őket. A vizsgálatban résztvevő emberek 100%-a, minden egyes ember láthatóan azonnal jobban lett, olyannyira, hogy még nevettek és tréfálkoztak is. Teljesen kigyógyultak a traumából. Még a kezelőszemélyzetet is fölöttébb meglepte ennek a módszernek a hatékonysága. De ez csak egy példa arra, hogy milyen hatása van az információs gyógyításnak.

Az egyik legalapvetőbb dolog, aminek meg kell változnia a jövő orvoslásában az a szemlélet, hogy a gének jelentenek megoldást minden betegségre. Ha figyelembe vesszük, hogy az epigenetika területén** milyen felfedezéseket tesznek, akkor meg kell értenünk, hogy a gének valójában ennek az információs rendszernek vannak alárendelve és inkább az információkra kell figyelnünk, nem a génekre. Az információt kell megfejtenünk! Olyan információs rendszerekkel kell előállnunk, amik szabályozni tudják azokat a dolgokat, amik elromlanak.

 

információs gyógyítás

 

„Úgy gondolom nem kérdéses, hogy manapság az egészségügyi ellátás globális szinten is válságban van. Krízisben van a mibenlétét illetően, gazdasági értelemben és a vezetés tekintetében is. A modelljeink kerültek válságba, a felfogásunk arról, hogy mi segíti elő és mi eredményezi a gyógyulást.”  

Marilyn Schlitz PHD., Társadalmi antropológus kutató

 

 

„Olyan dolgokat teszünk, mint például háborút üzenünk a ráknak, megpróbáljuk szétroncsolni a támadó organizmusokat. Az egészség és betegség ügyét egy háborús modellre építjük, de a testnek valójában ez egyáltalán nem tetszik.”

James L. Oschman PHD, Biofizikus, biológus

 

 

„Tanulnunk kell más kultúráktól, más hagyományokból és a legkülönfélébb gyógyítók megfigyeléseiből, akik a mi kultúránkon belül jelenleg is dolgoznak. Segítségül kell hívnunk a legjobb modern kori tudományt, hogy integráli tudjuk, mi is történik.”   

Rupert Sheldrake PHD, Cambridge professor, biológus

 

„Olyan forradalmat kell kirobbantanunk, amely betegség centrikus szemléletmódunkat gyógyítás centrikus szemléletmóddá alakítja át. És ha már egyszer megtörtént a váltás, akkor nyitottá válunk egy sor olyan tényezőre, amely előtérbe hozza és segíti természetes öngyógyulási képességeinket.

Joggal állíthatjuk, hogy a forradalom már elkezdődött. Hasonló szemléletű kutatók dolgoznak világszerte, olyan eredményeket produkálva, melyeket integrálni tudunk a testmezőre vonatkozó új elméletekbe. Mostanra már rendelkezünk egy életképes tudományos elmélettel arról, hogy a test miként tárolja és fér hozzá az információhoz. Tehát igen is a kezünkben van az orvosi forradalomhoz szükséges eszköz.”

Peter Fraser, kutatási igazgató, NES

 

Forrás: Az élő Mátrix

 

*Az elektroenkefalográfia (EEG) tágabb értelemben véve egy pszichofiziológiai mérőeljárás, melynek segítségével a pszichés működés élettani hátterét vizsgálhatjuk meg; szűkebb értelemben pedig egy elektrofiziológiai mérőeszköz, mely a idegsejtek elektromos aktivitásának regisztrálására szolgál valós időben. Az EEG-vel elvezethető jel az elektroenkefalogram, amely egy komplex, több komponensű periodikus görbeként írható le.

**Az epigenetika a modern biológiában a gének olyan öröklődési formájának vizsgálata, amely nem jár együtt a DNS szekvenciájának megváltozásával. A vizsgálat arra a kérdésre keres választ, hogy a környezeti tényezőknek a szülőkre gyakorolt hatása milyen változásokat okoz az utódok génkifejeződését tekintve. A másik jelentése szerint egy élőlény olyan fejlődési folyamatainak a vizsgálata, mint az emlős nőstények egyik X kromoszómájának ínaktivációja vagy a géncsendesítés. Mindkét esetben a vizsgálat tárgya azonos: egy gén információja hogyan kerül át egyik generációból a másikba.

Forrás: Wikipédia