Ha ismerjük az elme típusait, könnyebben tudjuk azokat sikeresen használni céljaink elérése érdekében.

Reagáló, folyamatosan aktív elme

Összekötő kapocs a tudattalan, a tudatalatti, és a tudatos valóság között. Mivel nincs szüksége pihenésre, az álmok nagy részét is ő teremti. A legerősebb elménk, amely soha nem mérlegel, mivel logikus képességekkel nem rendelkezik. A vágyak, a fájdalmak, boldogság, boldogtalanság, és mindennemű érzet, tudatos és tudatlan események, blokkok tárháza. A reagáló elménk a halálunk utolsó pillanatáig minden eseményt rögzít. Az események az analizáló elmében nem rögzülnek, ezért a gyerek csak ösztönösen érzi, hogy szeretik, várták, el akarták vétetni vagy ő a veszekedések forrása. Az örökösen aktív elme reagáló képessége gyorsabb a gondolatnál, veszélyhelyzetekben a legjobb segítőnk.

A bekerült negatív élmények hatásai megszüntethetők a megbocsátás és a szeretet által, mert csak így áramolhat akadálytalanul a tiszta szeretet.

Az analizáló elme

Ez az eszköz már fáradékonyabb. Főleg a látható világ és a bizonyítási vágy foglalkoztatja. A logika és a tudni akarás a férfiaknál, a nőknél a finom érzékelések kötik le a figyelmet. Ha az elme és az EGO érdekei megkívánják, jóságos, morcos, haragvó, csökönyös, lusta vagy közönyös. Mérlegelő elme, nagyon erősen manipulálható a gyengeségei miatt. A gyermekkort elhagyva figyelmünk a tanulás, az anyagi javak megszerzése, a munkahellyel és családalapítással kapcsolatos feladatok kötik le. Belsőnkről megfeledkezve a külső anyagi világba süllyedünk.

Kielégíthetetlen vágyaink egyre több csábításba és kudarcba ütköznek. Megjelenik az ÉN és vele együtt a gőg, az önzőség, az irigység, a megvetés, a féltékenység, a bírálat, a harag, miközben elrohan az élet és kialszik a szeretet az élet értelmével együtt. A külvilágtól elvont figyelem visszavezet minket az önvalónkhoz. Semmilyen külső gazdagság nem tehet bennünket belsőleg gazdaggá. Elmélkedjünk el ezen. Ne dőljünk be mások manipulálásának, döntsön a józan ész. Ha a nyugalmunk és a boldogságunk megmaradt, akkor a döntésünk sikeres.

Tudattalan

Az Ős-Valami. Az előző életek, a karma, az öröklődések, az evolúciós fejlődési szintek programjainak tárháza. Kényszerítő hatású, nehezen befolyásolható tudat. Táplálkozási, családi, baráti, környezeti, tisztító vagy butító hatások mutatkoznak meg a működésében. A rendeltetését tökéletesen az okoknak és azok okozatainak megfelelően látja el. Nem tud hazudni, mindig jelzi a tetszését vagy nem tetszését. Természetközelségünk alap tudatossága. A tudattalan, ami az emberekben lehetőséget kapott a tudatosulásra. A természeti bölcsességek csak jóságot é szeretetet sugároznak a végső cél elérése érdekében. A végső cél maga a Nirvána. Tonpító és zavaró hatások a tudattalan működésében: alkohol, dohányzás, drog, betegségek, túl sok táplálék, mentális és érzelmi zavar, félelemek, negatív stressz. AZ említett tényezők tudatos átváltoztatása maga az egészség.

Tudatalatti

A jelenlegi életünkben megélt információk és érzetek tárháza, amely a nem használt dolgokat elsüllyeszti, elraktározza. A kívánt információt, élményt, érzetet, bármelyik pillanatban a felszínre emelhetjük belőle, de csak akkor, ha az nem gátolt. Blokkoló lehet a tudatlanul kimondott önszuggesztió is. Pl.: soha nem tudom megtanulni, nem vagyok képes rá, stb. Az elme mindig produkálni akar, és be is bizonyítja azt, hogy tényleg nem tudja, ha ezt várjuk el tőle.

Az elménk olyan, mint mondjuk az internet, bármilyen információs igényünket könnyen kiszolgálja, csak be kell írni a keresőbe, és kidobja a választ. A mások által kijelentett szuggesztiók elfogadásai blokkoló tényezőkké válhatnak az életünkben. Ilyenek lehetnek a tévhitek, hiedelmek, a túlzott naivitás, a megfelelési normák, a félelmekkel telített címkézések. A tudatalattink hasonló egy szerszámos ládához, elég azt tudnunk, hogy valahol benne van a kívánt szerszámunk, csak meg kell kersni.

Összefoglalva, bízzunk az elménkben, ne adjunk neki negatív szuggesztiókat, a pozitívak is természetesek legyenek.

Pl.: Egészséges vagyok. Szeretem magam, kész vagyok az egészséges változásra. Minden, amit megtanultam, a kellő időben, ha szükségem lesz rá, tudni fogom. A kéréseket legalább háromszor ismételjük el. A kijelentések mindig legyenek egyszerűek és céltudatosak! Az elménk csak az igazi kihívásokat veszi komolyan.

 

Forrás: Dr. Molnár Gábor Beavatások a tanúságba