A róka fizikai síkon, vagy álomban is megjelenhet. A megjelenésétől függően kell értelmezni az itt leírtakat. Legyünk intuitívak és hallgassunk a belső sugallatra, ami elhozza a róka üzenetét nekünk.

 

Ravaszság, álcázás és elővigyázat

Kövessük a rókát lelkünk rejtett ösvényén lényünk mélyére, nézzünk szembe a sötétséggel és lelkünk árnyoldalaival. Figyeljük meg, mi az, ami az ősök birodalmából még megoldatlanul szunnyad az energiánkban.

 

Aki találkozik vele, az egy ravasz, dörzsölt lélekvezetőre lel az árnyak sötét erdejében. A róka magányosan jár, így aztán a saját bőrén kívül nem viszi a másét a vásárra. Ösztönösen ismeri a lélek titkos misztikus ösvényeit. A róka erejét gyakran félreértik és rosszul értelmezik, bár ez is hozzátartozik az okos álcázáshoz.

 

Minden tudását összeszedve, bátran és határozottan indul az erő megszerzésére és visszahozására. Segít kiszabadítani energiánkat a démonok fogságából. Nem ismeri a lélek torzulásával kapcsolatos félelmet. Nem hagyja magát megtéveszteni, sem a forma, sem a külső megjelenés, sem pedig a hamis jámborság alapján. Tudja, hogy találhatja meg az elveszett lélektöredékeket, és azzal is tisztában van, hogy hogyan szerezheti vissza őket. A támadok elől ügyesen tér ki.

Az emberek a róka-medicinával, pontosan és biztosan érzékelik az energiamező gyenge pontjait és réseit. Képesek az erők feloldására, elveszett vagy ellopott lélektöredékek visszaszerzésére, és meggyógyítására. Szükségük van arra, hogy otthonukba visszahúzódjanak, hogy regenerálódjanak; öngyógyító erejük nagy. A rókának kiváló óra van mindenféle turpissághoz. Bátorságot és erőt ad, hogy követhessük utunkat, hogy hallgassunk magunkra, és maradjunk hűek önmagunkhoz. Erejét gyakran félreértik és rosszul értelmezik, bár ez is hozzátartozik az okos álcázáshoz.

 

Pozitív oldalát tekintve:

A róka, a rejtőzködés, álcázás nagymester. Az éj leple alatt lopódzik ki, hogy erőt, táplálékot és tapasztalatot gyűjtsön, ahol személyes lélekösvényét követi. Összeköttetést teremt a belső irányításunkkal.

Nagyon ravasz és kreatív vadászatai során. Néha halottnak tetteti magát, és amikor a zsákmány elég közel merészkedik, hozzá, felpattan. Vagy egy búvóhelyről szemlélődik, és megvárja a megfelelő pillanatot, hogy lecsapjon. Mindig szem előtt tartja a célt, és el is éri, ha nem ma, akkor holnap, és a célok eléréséhez számos kreatív megoldást ismer.

A róka hű társ, de hordozza a magányosan járók jellemvonásait: tapasztalatait és ismereteit inkább egyedül gyűjti. Előrelátó és gondoskodó. Kicsinyeit védelmezi, és biztonságban neveli fel őket. Megvédi magát azáltal, hogy visszavonul és kitér. A róka a világok közötti határokon mozog, tudja, hol találhatók a tudatalattiba vezető bejáratok. Megmutatja képességeinket, tehetségeinket és potenciáljainkat, amivel az előbbieket felébreszthetjük, életre kelthetjük, és világra hozhatjuk.

 

Negatív oldalát tekintve:

A róka tör becsalást, cselt, alattomosságot, álcázást, haszonlesést, hamisságot, energiarablást, és rejtett árnyakat jelenthet. Rejtett dühöt, bosszút és megtorlás utáni vágyat mutat. Fél az igazságtalan bánásmódtól, illetve attól, hogy nem olyannak látják, amilyen valójában; a sehova nem tartozás érzését, az elismerés hiányát testesíti meg az élet különböző területein. Alattomosságra és pusztításra is utalhat.

 

Álomban:

Ha a róka megjelenik, a kkor egy bejárat kínálkozik a belső világba, az ősök világába vagy előző életeinkbe. A feloldatlan potenciál feloldásra kerül. „Lényem megvés és megóv, és az erők visszatérnek hozzám”

Forrás: Jeanne Ruland, Az állatok ereje végigkíséri életünket