A pók a sors, az álmok és látomások, a teremtő erő jelképe.

A pók fizikai síkon, vagy álomban is megjelenhet. A megjelenésétől függően kell értelmezni az itt leírtakat. Legyünk intuitívak és hallgassunk a belső sugallatra, ami elhozza a pók üzenetét nekünk.

A pók erőállat segít feltérképezni mindazokat az erőket az életünkben, amelyek függőséget és csalósást okozva életenergiánkat megbénítja. A pók bemegy velünk a sötét sarkokba és szögletekbe, így ott is rendet tudunk tenni.

Erőt ad, hogy felelősséget vállalhatunk az életünkért, szövögethessük látomásainkat, és álmainkat is valóra váltsuk. Megtanít arra, hogy a kényelmi zónánkat feladjuk, és ne tegyük többé másokat felelőssé az életünk alakulásáért. Mi magunk alkotjuk a világunkat, életünk minden percében. Vállaljunk felelősséget – Most! Hagyjunk fel a várakozással, és kezdjünk el alaposan foglalkozni az önmegvalósítással.

A pók beavat a világ magasabb rendszerébe, ahol az öregséggel, veszéllyel, halállal és mulandósággal konfrontál, és felszólít az éberségre. Benne bölcs lelki társra találunk. Megvéd a sötét erőktől, mivel kifeszíti a hálóját és fennakad az, aminek nem kellene a területünkön lennie.

Lehetőséget ad a másvilág sokféle síkjain való mozgásra és a sorsunk fonalának, a kötöttségeknek, de a tiszta összefüggéseknek a felismerésére is. A pókasszony okos tanítónő, aki képes megfigyelni, kivárni, alkotni, felépíteni és rombolni. Ezek a tulajdonságok a megfelelő pillanatot felhasználva hatalmas erőt kölcsönöznek nekünk, melyeket bevethetünk az életünkbe.

 

Pozitív oldalát tekintve

A pók összeköt bennünket a „nagy anyával” és a női misztériummal. Olyan állat, aki sok embert félelemmel és ijedséggel tölt el. Megtanítja nekünk az univerzális törvényeket, és emlékeztet a nyugtalanító nagyhatalomra, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, mert saját valóságunknak mi is alkotói vagyunk.

Éjszaka figyelmesen szövi hálóját, és reggelre a lába előtt hever a munkájának gyümölcse. Így megtanít arra, hogy szőjük ki magunkból álmainkat, ötleteinket és lelkünk elképzeléseit az éj leple alatt, ezáltal váltva valóra őket. Megtanít arra, hogyan alakítsuk ki saját valóságunkat ahelyett, hogy másoktól függő, végrehajtó segédek lennénk. Mik az elvárásaink, az életünk végén, ha csak hagyjuk, hogy menjenek a dolgok a maguk útján: a szükség, a betegség a szenvedés és a halál.

Arra szólít fel bennünket, hogy szétnyirbálva az illúzió hálóját, tekintsük meg a valóságot. Arra buzdít, hogy szőjünk és meséljünk történeteket, hogy kreatív képzelőerő és az emberekben lévő teremtő erő soha ne vesszen el.

 

Negatív oldalát tekintve

A pók erőszakot, mágikus erőt, félreértést, bűnös érzéseket, rosszaságot, főnökösödést, hátráltatást, félelmet és ijedséget jelent. A pók tudattalan folyékony hálót és kötöttséget jelent, amelyek megbénítják az életenergiánkat és fogva tartanak bennünket; bódító erőket, amelyet kényelemből nem rázunk le magunkról; ránk telepedő régi és idegen energiákat, mint például lelkeket, akik még a köztes világban függnek. A pók nem engedelmeskedik a teremtőjének, hanem önhatalmúlag cselekszik; mivel élete fonalát olyan hosszan görgeti, hogy a szép hajadonból rút öregasszony válik.

 

Álomban

Álomban a pók legyőzhetetlen, bénító félelmet jelent. Utalhat régi dolgokra, saját múltunkból, korábbi életünkből vagy az ősök világából, amelyek egy embert távol tartanak saját erejétől, a boldogságtól is. „Teljes felelősséget vállalok az életemért, alakítója leszek.”„Kiszabadulok a függőségek hálójából.”

 

 

Forrás: Jeanne Ruland, Az állatok ereje végigkíséri életünket