Az a logika, amely lehetővé tette, hogy ötérzékú lényként fejlődhessünk, nem tudja értelmesen leírni a lélek létezé­sét, az időtlen evolúciót, vagy a karma sok életet létreho­zó és összekötő nem anyagi dinamikáját. Ezért elérkezett az idő egy magasabb szintű logika és megértés számára. Ennek megteremtéséhez az szükséges, az érzelmek tudatosítása, ami pedig a szív segítségével lehet­séges.

 

Az érzelmek megmutatják, hogy a személyiségünk mely részei vannak összhangban a lelkűnkkel, és melyek nem. Ha nem vagyunk tudatában az érzelmeknek, nem láthatjuk meg a dinamikát, amely az érzelmeink alapja és célja. A tudatlansággal csak az együttérző szív tud közvet­lenül „harcba szállni”. A tudatlanság a fény, az „isteni értelem” hiánya. Ezek megléte rá a gyógyír, és csak a szív képes elhozni a fényt oda, ahonnan az hiányzik, így csak a szív küzdhet meg közvetlenül a tudatlansággal. Ha megértjük, hogy a tudatlanság a fény hiánya, képesek leszünk belátni, hogy a felszámolását önmagunkon belül kell el­kezdenünk.

Az érzelmek tudatosítása, és segítségükkel a valódi hatalom megteremtése nem jelenti azt, hogy az értel­münkre már nincs szükség. Ellenkezőleg, egyre tuda­tosabban használjuk, azaz egyre inkább a szív – a sze­retet – szolgálatában, és nem öntudatlanul, a félelem szolgálatában.

 

  1. Gondoltál már arra, hogy érzelmeidnek más célja is van, mint az „üss vagy fuss” jellegű túlélés? Milyen érzel­mekkel szoktál szembesülni magadban, amelyek érzé­sed szerint a félelemben gyökereznek? Milyen érzel­meket tapasztalsz magadban, amelyek érzésed szerint a szeretetből fakadnak?
  2. Mit jelent számodra „a szív magasabb szintű logikája és bölcsessége”? írd le a gondolataidat, hogy később visszatekinthess rájuk.
  3. Gondoltál már rá, hogy a gonosz a szeretet hiánya? Mit jelentene számodra, ha ez igaz lenne? írj erről, és oszd meg őszintén azokkal, akik nyitottak rá.
  4. Gondoltál már arra, hogy a sötétség felszámolását saját magadban tudod elkezdeni? írd le a gondolatokat és felis­meréseket, amelyek felmerülnek benned, miközben ezen tűnődsz. Ha ez igaz, hogyan számolnád fel a sötétségett saját magadban?

 

érzelmek tudatosítása

 

Az érzelmekre hallgatva válaszd meg a szándékodat!

Egy napon vagy egy héten keresztül, mielőtt eldöntőd, hogy mit teszel, vagy mondasz, kérdezd meg magadtól: „Igazából miért akarom ezt tenni vagy mondani?”

  • Harmóniát teremtek vele?
  • Azt mondom és teszem, amit a szívemben helyesnek érzek?
  • Azt mondom és teszem, amire az elmém utasít?

A válaszokat írd le a naplódba.

Ha ezt elvégezted egyedül, hívj másokat is, hogy csat­lakozzanak hozzád, és osszátok meg egymással a tapasz­talataitokat!

(Gary Zukav és Linda Francis The Mind of the Soul című könyvéből)

 

Nyisd meg a szívedet, engedd az éezelmek szabad áramlását!

Szíved megnyitását gyakorold azzal, hogy visszaemlékszel egy olyan alkalomra, amikor szeretetet éreztél valaki iránt, és megnyíltál felé – a gyereked, unokád, partnered vagy egy barátod felé, illetve akár egy idegennel történő kü­lönleges találkozás során. Idézd fel az eseményt, és hogy milyen érzelmek voltak a szívedben!

Amikor legközelebb úgy érzed, hogy a szíved bezárult (sajog a mellkasod), érezd át a fájdalmat, lélegezz mélyen még akkor is, ha szorítást érzel a mellkasodban, és emlékezz vissza arra a különleges alkalomra! Addig folytasd szíved megnyitását és a mély lélegzést, amíg azt nem ér­zed, hogy ellazulsz, még ha csak egy kicsit is! Hallgass a megérzésedre, hogy vezessen a szíved megnyitásában!

Ezzel a gyakorlattal megkérdőjelezed személyiséged félelemalapú részét, mely bezárja a szívedet magad és mások előtt.

(Gary Zukav és Linda Francis The Heart of the Soul című könyvéből)

 

Egy segítő gondolat

Amikor egy szándék a szívből jön, cselekedeteink a szív energiájával töltődnek fel, és így teremtik meg a tapasz­talatainkat. Ha azonban a szándék nem a szívből jön, fé­lelemmel itatja át a tetteinket, és tapasztalatainkat eszerint hozza létre. A különbség felismeréséhez tudatosítanod kell magadban az érzelmeidet és a gondolataidat. Ami­kor a szíved megnyílik, kreatív és nyugodt. Ez kellemes érzés, és ellazulsz tőle. A félelem türelmetlen, ítélkező, elzárkózó és védekező. Fájdalmat okoz, és nem tűri a különbözőséget. A szív befogadó, a félelem kirekesztő. A szíved összekapcsol a teljességgel, ami az élet. A szív fénye nélkül utad ijesztő tapasztalattá válik.

Forrás: Gary Zukav – A lélek lakhelye