A Skorpió újhold, a teljes megújulás üzenetét hordozza magában.

Bármivel kapcsolatban is szeretnél most újrakezdést, megújulást, újnézőpontok szerinti, új életvitelt, a Skorpió újhold a Te szolgálatodba áll, ha kéred. Vasárnap gyújts gyertyát, és sóhajtsd ki magadból a legtisztább őszinteséggel a megújulással kapcsolatos vágyaidat, törekvéseidet. Vagy csak mondj ennyit: -Örömmel, és boldogan fogadok minden új energiát az életembe.

A Skorpió mindig a legmélyebb szinteken dolgozik, bármilyen helyzetről vagy feladatról is van szó, hiszen a skorpió a mitológiában a halál és a feltámadás jelképe.  A regeneráció, a spontán gyógyulási folyamatok is a Skorpió „munkaköri kötelességei” közé tartoznak, mivel a Skorpió jelképezi a teljes metamorfózist a zodiákusban, Ő a hamvaiból feltámadó Főnix madár.

Skorpió újholdnál gyújts fehér vagy halványzöld gyertyát. A fehér gyertya mindig jó választás, a tiszta fény a legtisztább energiák tüzét jelképezi. A halványzöld szín a rügy, a tavasz, a megújulás szimbóluma, és a zöld a szívcsakra színe is. Akár skorpió újhold, akár másik csillagkép újhold napja van, a halványzöld gyertya lángja segíteni fogja a megújulással kapcsolatos szándékaid megvalósulását.

 

„…A köznyelv szerint a Hold megtelik, majd elfogy. A holdfázisok újholddal kezdődnek, ekkor a Hold a Nap és a Föld között helyezkedik el és pontosan a túloldalát világítja meg a Nap. Az „új” Holdat nem látjuk, mert szorosan a Nap közelében van, és a napfényes ég lehetetlenné teszi az észlelését…” (forrás: wikipedia)

 

Újhold idején a legsötétebbek az éjszakák. Így lesz ez, a vasárnapi Skorpió újhold esetében is. A sötétség legmélyebb rétegeiből fog életre kelni a megújulás. A sötétség és a mélység a Skorpiónak nagyon otthonos közeg. Nem véletlen, hogy a Skorpió hangsúlyos emberek, (Nap-Hold-Ascendens) szívesen viselnek, vagy veszik magukat körül fekete színnel, mert számukra ez a békét és a biztonságot jelenti.

 

„…Fontos megjegyezni, hogy a Föld is keresztülmegy egy teljes fázis-soron minden holdhónapban. „Teliföld” van újholdkor, és „újföld” teliholdkor, más szóval a Föld és a Hold fázisai pontosan ellentétesek egymással…” (forrás: wikipedia)

 

Az újholdhoz számos legendás babona, és vajákos módszer is kapcsolódik a régmúltból. Összeállítottam néhány, a mai szemmel már viccesnek, talán közönségesnek is mondható ráolvasási gyöngyszemet.

Újholdkor meg kell fogni a szemölcsöt és mondani:

Újhold, új király,
hívnak engem lakodalomba,
de addig el nem megyek,
míg szemölcsömet el nem veszed!
(Szekszárd)

 

Akinek a kezén szemölcs volt, újholdkor lehajolt a földre, onnan felvett valamit (követ, csontot stb.) és azzal kerítette háromszor a szemölcsét, ezt mondva:

Újhold, új király,
hozzád hívtak engem vacsorára,
de én nem eszem sem halat, sem rákot,
vedd le rólam ezt a csúnyaságot.
(Ormánság)

 

Szemölcsre: az eresz alatt mondták újholdkor:

Újhold, fényes hold,
engem vendégségre vársz,
de én oda nem megyek,
elküldöm a tyúksegget!
(Viss, Szabolcs m.)

 

Ha valakinek hályog van a szemén, az anyja vagy ángya letérdelve mondja újholdkor, a Hold megpillantásakor:

Új hód, új király,
hínak engöm vendégségbe,
de én nem möhetök,
elküldöm az én világtalan cselédömet,
küldjé helyötte
világos ép szöműt!
(Tápé, Csongrád m.)

 

Újholdkor mondták a Holdnak:

Újhold, új király,
neked fényesség,
s nekem egészség!
(Klézse, Moldva)

 

A beteg újholdkor a keresztútra ment, és háromszor mondta:

Újhold, új király,
vidd el az én nyavalyám!
(Gyuró, Fejér m.)

 

Újholdkor háromszor mondták kint az udvaron:

Dicsértessék a Jézus,
Újhold, új király,
add tele a bukszámat!
(Kistelek, Csongrád m.)

 

Újholdkor, a Holdat megpillantván keresztet vetettek és mondták:

Áldott szép hódom,
segéts meg ebben a hónapban,
esedezzél Krisztus urunknál érettünk,

hogy adjon erőt,
adjon egészséget,
szerencsével tölthessük el ezt a hónapot!
(Lészped, Moldva)

 

A fejfájásban szenvedőre újholdkor olvastak rá:

Kilenc tábor megy nyolc táborra,
nyolc tábor megy hét táborra,
hét tábor megy hat táborra,…
két tábor megy egy táborra.
Utána a Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozták.

(Lendvahosszúfalu, Zala m.)

 

(Forrás: http://mek.niif.hu/ )