Az osho Zen Tarot kisarkánum lapjai (56 kártya) négy részre osztódnak, melyek a négy elemet jelképezik.

 

Hogy meglehessen különböztet­ni őket, mindegyiket egy, az adott elemre jellemző szí­nű gyémánt jelöl. A Víz kártyáit kék, a Tűzét piros, a beillőkét szürke, a Szivárványokét pedig szivárványszí­nű gyémánt jelöli. Mint a szokásos játékkártyák, a tarot mindegyik részeleme is tartalmaz „udvari figurákat”. Ezeket azonban itt megfosztottuk arisztokratikus, feu­dális címeik fontosságától, és pusztán olyan neveket kaptak, amelyek az általuk képviselt elem feletti ura­lom megszerzésének különböző lehetőségeit jelképe­zik.

 

Az Osho Zen Tarot-ban kis arkanumok- Felhők lapjai a „Kardok” helyét foglalják el, melyek a hagyomány szerint a levegő kártyái, és az elmét jelképezik.

 

Mégpedig azért, mert a nem – megvilágosodott elme pont olya, mint egy felhő, mely elzárja a fény útját és elsötétíti körülöttünk a tájat, és így nem láthatjuk a dolgokat olyannak, amilyenek azok a valóságban. A Felhőknek azonban van egy másik aspektusa is, amelyet nem szabad filyelmen kívül hagyni: a felhők jönnek és mennek, ezért nem szabad őket túl komolyan vennünk. 

 

Az Osho Zen Tarot Felhők lapjai összefoglalva: Elme feletti uralom

 

Kontroll

Irányítás, görcsös ragaszkodás,negatív férfi energia, félelem, hogy valami kicsúszik a kezünkből.

 

Erkölcs

Dogmák, hitrendszerek, merevség, a társadalomi elvárások rabjának lenni, negatív női energia, megfelelés.

 

Küzdelem

Harag, agresszió, kétségbeesés, az elfogadás hiánya, szembe menni az árral.

 

Elme

EGO, ösztön,tisztánlátás hiánya, agyalás, gondolatok.

 

Tudathasadás

Választás két út között, döntésképtelenség, nem látjuk tisztán az utunkat.

 

Elszigetelődés

Mély fájdalom, erős lelki blokk, megmerevedés, bezárkózás, depresszió.

 

Halogatás

Időhúzás, félelemből nem cselekvés, az elkerülhetetlen változás kitolása, féelelm a döntéstől.

 

Összehasonlítás

Különbözőség, másokkal való azonosulás, figyelem, mások önmagunk fölé helyezése, döntési előzmény.

 

A teher

Elengedés, felvállalt feladatok, melyek nem hozzánk tartoznak, problémák, melyek valójában nem azok.

 

Politika

Manipuláció, az EGO arcai, maszkok, szerepjátszás, befolyásolás.

 

Bűnösség

Bűntudat, önmagunk hibáztatása, önmarcangolás.

 

Szomorúság

Szembenézni a fájdalommal, tudatalatti érzelmek felszínre kerülése, elengedés.

 

Újjászületés

Belső átalakulás, előrelépés, rezgészint emelkedés, megszabadulás az EGO rögeszméiből.

 

Tudatosság

Szellemi egység, tudatos rálátás önmagunkra és az életre, magasabb szemszög, az EGO eszközként való használata.