Testünk hét fő csakrából, energiaközpontból áll. Ezeken az energiaközpontokon keresztül hatol át a ragyogó szivárványnyaláb, amely erőt, energiát és tudatosságot kölcsönözve mélyebb belátást közvetít, és összeköt bennünket a kozmikus forrással.

„Finomanyagi testünkben minden energiacentrum egy kaput ábrázol egy bizonyos energia világában. Tehát ahogy léteznek erőpontok és helyek a planétánkon, úgy léteznek erőpontok és központok finomanyagi energiamezőiben is. Minden egyes erőközpont rezgésben áll bizonyos tárgyakkal, szervezetekkel és életfeladatokkal. Minden energiacentrumnak van egy az egészségre vonatkozó közvetlen jelentősége.

Minden kapuhoz hozzárendelhető egy erőállat, aki a kapunál őrként segít jobban megérteni az energiánkban levő erőt, segít a gyógyításban, az ősi minták felszabadításában, megváltoztatásában, újjászervezésében és továbbfejlesztésében. Az energiánkban lévő és az energiánkkal történő párbeszéd lehetősége tudatosságot, átalakulást, változást és gyógyulást hozhat. Ha megváltoztatjuk mezőnk energiáját, akkor ennek kívülről is mutatkoznia kell. Minden ott van már saját bensőnkben. Másfelől a párbeszéd saját felismerést hozhat, és betekintést engedhet abba, hogy a dolgok miért úgy mutatkoznak, ahogy azt életünk során tapasztaljuk. ”

 

Az erőállat ebben a hét mezőben mutatkozhat meg, tükrözve az adott terület energiáját. Így megismerhetjük, felismerhetjük őket, és ami a legfontosabb, harmónia és egyensúly alakítható ki. Az állat különböző tulajdonságokkal ruházhat fel bennünket, amelyek segítségével egyensúlyra lelhetünk.

 

Gyakorlat

Olvassuk egyszer végig a gyakorlatot. Lehet, hogy már az átolvasás alatt megjelennek bizonyos gondolatok, érzések és képek lelki szemeink előtt. Ha más színek mutatkoznak, mint a megadottak, akkor véssük ezeket eszünkbe, és jegyezzük le. Az, amit igaznak gondolunk, az a mi igazságunk, mert mindannyian különbözőek vagyunk. Helyezzük magunkat kényelembe, és figyeljünk légzésünkre. Figyeljük meg és érezzük, ahogy minden, ami foglalkoztat bennünket, eltávozik az energiamezőnkből, és egyre közelebb kerülünk saját középpontunkhoz. Tegyünk fel nyugodt, meditációs zenét vagy dobzenét. Csakránk ragyogó energiáját egy pulzáló fényként képzeljük el. Hagyjuk megnőni. Kérjük meg a csakra erőállatát, hogy jelenjen meg. Ha megmutatkozott, megéreztük, vagy valahogy másképp érzékeltük, például egy gondolatimpulzus segítségével, akkor adjunk hálát. Készítsünk jegyzetet, és térjünk rá a következő csakrára.

 

Gyökércsakra (Muladhara csakra)

Ez a csakra a farcsont közelében helyezkedik el, a gát magasságában, a nemi szervek és az anus között. A színe piros. A gyökereket, támogatást, a föld erejét, a bázist képviseli. A gyökércsakra témája a biztonság, az ősbizalom, a stabilitás, a letelepedés, a túlélés. Életenergiával táplálja a testet, a szellemet, a lelket, és biztosítja a túlélést.

Tegyük fel a kérdést: Mi a helyzet az alapjainkkal, a stabilitásunkkal? Milyen a kapcsolatunk a földdel és a gyökerekkel? Adjunk időt magunknak, és koncentráljunk a gyökércsakrára.

 

Szakrális csakrára (Szvádhiszthana csakra)

Ez a csakra a nemi szervek felett az alhasnál helyezkedik el. A színe narancssárga. A kapcsolatteremtő képességért, a környezetünkkel való kapcsolatért, a testi tudatosságért, a kreativitásért, a alkotóerőért, a szenvedélyért és az életörömért felel. Ide tartozik a szexualitás, az örökítés, a saját magunkkal és a külvilággal való kapcsolatunk, a kreativitás, az érzelmek, az érzékelés, az érzékiség és az életöröm témája.

Tegyük fel a kérdést: Milyen a kapcsolat saját magunkkal és környezetünkkel? Mennyire vagyunk kreatívak és alkotóképesek, és milyen a kifejezőerőnk?

 

Napfonat-csakrára (Manipura csakra)

Ez a csakra a köldök fölött, a gyomor magasságában helyezkedik el. A színe aranysárga. A hatalomért, az akaratért, a kisugárzásért és a tudatosságért felel. A hozzá tartozó témák a hatalom, a védelem, az érzés, az identitás, a középút és az összpontosító képesség.

Tegyük fel a kérdést: Milyen a kapcsolatom a hatalommal? Hogyan élem meg az erőmet, a hatalmamat? Hallgatok-e a megérzéseimre? Erőteljesnek, vagy erőtlennek érzem ezt a területet? Mennyire összpontosítok, mennyire járok középúton?

A csakrát őrző erőállatok

Szívcsakra (Anahata csakra)

Ez a csakra mell közepén, a szív táján található. A színe világoszöld. Az együttérzésért, a nyitottságért, a bizalomért, az értékítéletért, a tiszteletért és a szeretetért felel. A hozzá tartozó témák a szeretet, a biztonság, a vonzalom kifejezése, a tényleges készség, az együttérzés, az empátia, az értékítélet, a hála, a megértés, a bizalom, a boldogság és a szabadság.

Tegyük fel a kérdést: Mennyire vagyunk képesek szeretni, kifejezni az érzéseinket? Nyitottak vagyunk magunkkal és másokkal szemben? Meg tudjuk ajándékozni magunkat és másokat a biztonsággal, a megértéssel és az együttérzéssel? Közel engedünk másokat magunkhoz? El tudunk különülni a többiektől? Figyelünk az érzéseinkre?

 

Torokcsakra (Visuddha csakra)

Ez a csakra a nyak területén helyezkedik el. A színe világoskék. Ez a hangzás központja, amely a kommunikációért felel. A szívközpontot összeköti az agyközponttal, és közvetít a gondolatok és az érzések között. A hozzá tartozó témák az összeköttetés, az információcsere, a benyomás, a kifejezés, a tudatos szóhasználat, az igazságosság, az őszinteség és az átalakulás.

Tegyük fel a kérdést: Milyen az információcserém a környezetemmel? Megértenek engem? Képviselni tudom a véleményemet és a saját igazamat? Oda tudok figyelni másokra? Mit adnak a világnak a szavaim? Egyensúlyban áll az, amit a szívemben érzek azzal, amit gondolok, kimondok? Erőteljesnek vagy erőtlennek érzem a torokcsakrát?

 

Homlokcsakra (Adzsna csakra)

Ez a csakra a homlok közepén helyezkedik el, a szemöldök között, az orr felett. A színe lila. Ez a csakra a harmadik szem központja, a magasabb érzékelését, a szellemi energiák felé való nyitást, a szellemvilággal, a belső vizsgálattal, a bölcsességgel, a szabadsággal és az egységgel való összeköttetést szolgálja. A hozzá tartozó témák a hit, az öntudat, a felismerés, a megvilágosodás, a bölcsesség, a belső vezetés, a természetfeletti képességek, mint a jövőbelátás, a telepátia és a finomanyagi területek tudatos érzékelése.

Tegyük fel a kérdést: Milyen a hitem? Miben hiszek? Milyen a kapcsolatom a szellemvilággal és más dimenziókkal? Mi az életem értelme, mi az életcélom? Mit észlelek belül? Mennyire vagyok nyitott lelki síkon? Világosnak vagy sötétnek érzem a homlokcsakrámat?

 

Koronacsakra (Szahaszrara csakra)

Ez a csakra a fej tetején helyezkedik el a koponyatetőn. Felfelé nyílik. A színe fehér. Ez a jólét, az egység, az örök testvériség központja, a tiszta öntudathoz vezető ajtó. A hozzá tartozó témák a transzcendencia, a kozmikus öntudat, a felemelkedés, a megváltás, az önmegvalósítás, a spiritualitás, az egység és a nyitottság.

Tegyük fel a kérdést: Milyen a kapcsolatom saját magammal? Ismerem a teljes higgadtság, a mélységes istenhit, és béke, a szerencse és az eksztázis állapotait? Kerültem már kapcsolatba azzal a valósággal, ami a gondolatok túloldalán található szellemlényekkel és a végtelennel?

Ha minden csakrán végigmentünk, akkor túlvagyunk a különböző területek finomanyagi állapotának a felmérésén. Ezt követően megállapíthatjuk, hogy hol vagyunk harmonikusak és hol nem. Majd elkezdhetjük saját tempónkban a különböző központok harmonizálását, amely során például megkérdezzük az állatot, hogy mit tegyünk. Mi a feladata? Milyen üzenetet tartogat számunkra? Fogadjuk meg a kapott tanácsot! Minden, ami az energiamezőben egyensúlyban van, egyensúlyba jöhet az életben is.

 

Forrás: Jeanne Ruland, Az állatok ereje végigkíséri életünket