fbpx

A delfin fizikai síkon, vagy álomban is megjelenhet. A megjelenésétől függően kell értelmezni az itt leírtakat. Legyünk intuitívak és hallgassunk a belső sugallatra, ami elhozza a delfin üzenetét nekünk.

 

Gyengédség, telepátia, életöröm

A delfin erőállat, a hangokon, hangzásokon, és a frekvenciákon keresztül gyógyít. Az isteni forrással való kapcsolat által, az érzelmek gyógyulását hozza el. A delfin erőt és képességet kölcsönöz a gyógyításra az energetikai és finomanyagi térben. A beszélgetések során a delfin ereje gyógyító üzenetet, vigaszt és szeretetet hordoz a hang, a tónus és a hangzat által.

A delfin segítségével már világokból származó erőkkel tölthetjük fel magunkat. Felszabadító álmot hoz, egy jobb világ ideáljait és vízióit, és ezáltal nagy energiákat tart fent. Magában hordozza, az új impulzusok kibocsájtásának képességét. Magasabb rendű morált közvetít, a béke és az új korszak követe. Hozzáfér a magasabb rendű tudáshoz és a hetedik érzékhez. Fejlett etikájának, gyengédségének kimagasló finomanyagi érzékének köszönhetően többet észlel, mint általában a legtöbb ember.

Képessé tesz egyre több dolog megértésére, és lehetőséget nyújt a magasabb tudáshoz való hozzáféréshez. A delfin erőállat utat nyit a holografikus, képszerű emlékezetbe, amely segítségével nagyon jól és pontosan emlékezhetünk az eseményekre, a tanulságokra és az emberekre. A delfin erejével rendelkező ember számára nagyon fontos, hogy harmóniát teremtsen maga körül, akár a lakásról, munkáról vagy bármilyen kapcsoltról legyen szó. Fontos számára, hogy szeretetteljesen elkülönüljön, ám mégis kontaktusban maradjon a társaival. Mindegy, hogy mi jön, bízniuk kell a forrásban, és tartani kell vele a kapcsolatot. Ajánlatos rendszeresen spirituális gyakorlatokat végezni, például meditálni vagy csendben jóga gyakorlatokat folytatni.

 

 Pozitív oldalát tekintve:

A delfin a megmenekülésért, a szeretetért, a gyógyulásért és az éberségért felel. Ez a szeretetreméltó és intelligens állat szerencsét jelez. Nagyon jó emlékezőtehetséggel bír, minden eseményt elraktároz, és ezeket az emlékeket mindig fel tudja idézni. Közlései megbízhatóak és pontosak. Megjegyzi a jó cselekedeteket, és támogatja azt, aki jót tesz vele. A bajban ő a megmentő, mindazt megteszi, ami erejéből kitelik. Figyelmezteti, kimenti és irányítja az embert, és szükség esetén segítséget hív.

Tiszteli a halottakat, a vízbe fulladtakat a partra viszi, hogy illő módon a földbe temessék őket. Nagyon kommunikatív, és környezetében mindennel kapcsolatban áll, pontosan érzékeli az élőlények és a tárgyak energiáját. A nagy távolságok ellenére is kitűnően megérteti magát társaival. Kifinomult játékösztönének köszönhetően a világot változatos és kreatív módon képes megismerni. Rábízni magát a nagy világtengerre, és megtanít bennünket a belső irányításba és a mindennel való kapcsolatba vetet hitre. Természetfeletti képességekkel rendelkezik ilyen például a telepátia, a lélekgyógyítás a belső látás – ezeket az ember is adottságként hordozza magában. Tele van életörömmel, életkedvvel és vidámsággal.

 

Negatív oldalát tekintve:

A delfin az igazságtalanságot nagyon nehezen tudja megbocsájtani, a jogtalanságot örökre megjegyzi. Játékszenvedélye ellenére nagyon sokat vár el a másiktól – talán túl sokat – mint például fegyelmet, moralitást, harmóniát, tudatosságot és etikát. Éppen annyit, amennyit saját magától elvár. Véleménye néha túlzottan éles, emellett nagyon kritikus és pontos. Negatív oldalához tartozó témák: védtelenség, naivitás, önbizalom hiány, önámítás, illúziók.

 

Álomban:

A delfin szerencsét és gyógyulást hoz. Megjelenése az univerzális tudáshoz való hozzáférést és a spirituális fejlődést segíti elő. „A gyógyító hang átjárja egész testem.” – „A fény és szeretet vagyok, ezt közvetítem embertársaim felé.”

Forrás: Jeanne Ruland, Az állatok ereje végigkíséri életünket

Pin It on Pinterest